Monika Zawadzki Exhibition. Installation including Graphic Sculpture
Curated by Romuald Demidenko
 
Exhibition: January 22 / February 13, 2010
Vernissage: 22 January 2010 at 7.00 pm
Design Gallery – BWA Wroclaw
Swidnicka Str. 2 – 4
 
Sometimes when I feel I’ve come close to understanding Monika, I suggest an idea which means a continuation but she finds it contrary to her work. The sculpture is a result of various emotions that it features, different moments. We used to call it a work on love but now we rather talk about the process: afiliation, deconstruction, utopia, discomfort. We still do not know what it is going to look like – in principle, the design should not be complete.
 
Her practice is reluctantly called graphic design. The most well-known works are drawings of silhouettes filled with black. The newest installation for the solo exhibition ‚Monica’ is a transposition of graphic ideas and signs into the three-dimensional reality. Carefully selected motifs have been used as ingredients of the new form of abstract sculpture. The idea was to design a spatial form based on a graphic image, that can be approached from all sides like a monument. A world represented on a paper surface is reverted to its three-dimensional character.
 
The concept of the show assumes a rearrangement of the Design Gallery space. The crucial moment is entering, directly to the centre of the display, which is invisible from the street. We planned to reverse the situation in which one comes to a graphics exhibition to see works as printed matter. The aim is to expand the process of graphic design with atypical means in space.
 
Romuald Demidenko
MONICA
Monika Zawadzki. Instalacja / rzeźba graficzna.
kurator: Romuald Demidenko
Czasem, kiedy już mi się wydaje, że rozumiem Monikę, to podsuwam jej pomysł, który wydaje mi się kontynuacją, a dla niej samej, jak się okazuje – jest zaprzeczeniem jej stylu. Rzeźba jest syntezą rożnych emocji zawartych w projektach Moniki, różnych jej momentów. Wcześniej mówiliśmy, że to jest praca o miłości, teraz mówimy o procesie: afiliacja, rozpad, dekonstrukcja, utopia, dyskomfort. Nie wiemy jeszcze jak to będzie wyglądało ostatecznie, bo z zasady nie powinno być zaprojektowane do końca.
Jej praktykę niechętnie nazywa się projektowaniem graficznym. Najbardziej znane prace to rysunki, których kontur wypełnia czarna plama. Najnowsza instalacja na indywidualnej wystawie Monica jest przeniesieniem graficznych konceptów i znaków do rzeczywistości trójwymiarowej. Starannie wybrane motywy posłużyły jako składniki nowego znaku – zaprojektowanego na kształt abstrakcyjnej rzeźby.
W wyniku tego rozwiązania, projekt dwuwymiarowy staje się przestrzennym obrazem, dającym obejść się dookoła jak pomnik. Odbity na papierze świat odzyskuje z powrotem swój trójwymiarowy charakter. Koncepcja wystawy Monica zakłada przearanżowanie na czas wystawy przestrzeni galerii. Istotnym momentem jest wejście, niewidoczne od ulicy centrum ekspozycji. Zaplanowano odwrócenie sytuacji, kiedy wystawę grafiki przychodzi się z zamiarem oglądania prac wydrukowanych na papierze. Celem jest rozwinięcie procesu powstawania projektu nietypowymi środkami, w przestrzeni.
Romuald Demidenko