[English version below]
Kochani, DIK postanowił otworzyć się na dziewczyny. Startujemy zatem z nową Panią Redaktor – Katarzyną Szustow, która dla DIKa przeprowadziła rozmowę z fenomenalną Julią YULA Kasprzak. Na razie krótko, ale spodziewajcie się więcej już w niedalekiej przyszłości. I wpadajcie na koncert w sobotę!

Katarzyna Szustow (1981) – pracuje w zespole Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka, współtworzy kształt Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WARSZAWA CENTRALNA. Od 2010 współzałożycielka nieheteronormatywnej Inicjatywy POMADA, w 2009 roku w Radiu Roxy prowadziła autorską audycję SZU SZUKA GUZA, w latach 2004-2006 dyrektor artystyczna klubu Le Madame.
…z małymi wąsikami
Nigdy się ze średnią miarką nie pogodzę. Pod topór rezygnacji, nie położę głowy. (…) 
Z niemocą własną do końca będę się mocować. Czuwać będę do końca, do końca się buntować.
Będę na lodzie zamki budować.
Wanda Trąmpczyńska

Katarzyna Szustow: To pierwsza dziewczyńska rozmowa na blogu DIK Fagazine. Przed nami była tylko Katarzyna Kozyra w związku z „Łaźnią męską” i silikonowym penisem-przepustką do świata facetów…
To zacznijmy konkretnie. Sexy dziewczyny to te… 

Julia „Yula” Kasprzak: … z małymi wąsikami.
Co mają polskie dziewczyny czego nie mają francuskie?

Obsesję na punkcie nowych zimowych butów. 
Co mają francuscy chłopcy czego nie mają polscy?

W Polsce nie widziałam zbyt dużo eleganckich facetów/ dandysów. 
Od wielu lat mieszkasz w Francji. Dlaczego wracasz do Polski?

Scenografka Joanna Kaczyńska zaproponowała mi pracę z Vincentem Gallo i Emmanuelle Seigner przy ostatnim filmie Skolimowskiego „Essential Killing”… Z drugiej strony realizowałam muzyczny projekt oparty na wierszach mojej babci.
Poza tym Warszawa bardzo szybko się zmienia. Ekscytuje mnie nowa mentalność pokolenia urodzonego po ’89.
Niedługo wychodzi Twoja debiutancka płyta „Spacer”. Teksty, które śpiewasz to wiersze Twojej babci poetki Wandy Trąmpczyńskiej. Jak znalazłaś teksty? 

Po jej śmierci w ’97 moja ciotka zajęła się digitalizacją archiwum. Pomagałam jej w kopiowaniu wierszy. Właśnie te wiersze znalazły się na mojej płycie.
Jakie życie prowadziła Wanda Trąmpczyńska w powojennej Polsce? 

Większość swojego życia spędziła ucząc francuskiego w Instytucie Francuskim. Później udzielała prywatnych lekcji. Była również bardzo aktywna politycznie; była członkinią Porozumienia Centrum. Rozklejała plakaty, jeździła na rowerze, który zabierała wszędzie… I miała psa, który nazywał się Lady Pank…
Piszesz, nagrywasz piosenki, które sama określasz jako „Melodramatic Popular Songs”. Z drugiej strony tworzysz video (m.in. clipy dla Matiasa Aguayo, Rebolledo oraz La Chatte), które są dość trashowo-punkowe. Lubisz szerokie spektrum? 

Tak. Uwielbiam wyrażać różnorodne wrażliwości na różne sposoby w zależności od medium i tematów.
Ostatnie trzy szybkie pytania: Lady Gaga czy David Bowie?

Lady Bowie
Nico z Velvet Underground czy bez?

Bez lub tylko z Johnem Cale
Vava Dudu czy Lanvin?

Gareth Pugh
Yula/ Julia Kasprzak (1972) – kompozytorka, piosenkarka, multinstrumentalistka, didżejka.
Mieszka i pracuje w Paryżu i Warszawie. Realizuje teledyski m.in. dla Matiasa Aguayo, Rebolledo oraz La Chatte.
Na początku roku wychodzi jej debiutancka elektro-akustyczna płyta „Spacer”, na której znajduje się m.in. utwór „Zamki na lodzie” wcześniej wydany na kompilacji Vavy Dudu dla „12 Mail” – modnej galerii prowadzonej przez Guillauma Sorga z „d-i-r-t-y” w Paryżu. 
Album „Spacer” to połączenie poezji z muzyką, w której brzmienia akustyczne harmonijnie łączą się z elektronicznymi. Autorką tekstów, jest Wanda Trąmpczyńska – uczestniczka Powstania Warszawskiego, żona, matka i poetka. Pisane przez nią w latach 1950 – 1990 wiersze nigdy nie zostały opublikowane. Trąmpczyńska recytowała je w gronie swoich przyjaciół podczas wieczorów poetyckich organizowanych w swoim warszawskim mieszkaniu. Czasami też siedząc w parku potrafiła wyjąć z torebki kartki z wersami i czytać je zupełnie obcym ludziom.
While we are still working on the special 8th issue, we would like to invite you here. So get ready for hot materials, unique interviews and other exclusive content.
DIK is opening for girls! From now on we will be interviewing some unique personalities. We are starting with an interview by Katarzyna Szustow with amazing musician Julia „Yula” Kasprzak.


…the ones with a little mustache


Katarzyna Szustow: This is the first girls talk on DIK Fagazine blog. Before us was only Katarzyna Kozyra because of her „Men’s Bathhouse” and rubber dick – the pass to boy’s world.
So let’s start. The sexy girls are…

Julia „Yula” Kasprzak: …the ones with a little mustaches.

What do Polish girls have that the French ones don’t?

The obsession of new winter boots.

What do French boys have that the Polish ones don’t?

I haven’t seen many dandies in Poland.

For many years you have been living in France. Why do you come back to Poland quite often?

Joanna Kaczyńska, Production Designer, proposed that I work with her on Skolimowski’s last film „Essential Killing” with Vincent Gallo and Emmanuelle Seigner…. And on the other hand I had my music project  with the poems of my grandmother which I partly produced in Warsaw.
Also I find Warsaw is changing very fast and it is exciting to find a new mentality here with a the new generation born after 1989.

At the beging of 2011 your debut album „Spacer” („Walk”) will be released. The lyrics are based on your grandmother Wanda Trąmpczyńska poems. How did you come across them?

After she died in 1997 my aunt started making a digital archive and I helped her by re-copying the poems, this is how I came across the ones that  I chose for my record.

What kind od life did Wanda Trąmpczyńska live in post-war Warsaw?

She spent most of her life teaching French at the Institut Francais and later gave private lessons but she was also very active politically and a member of „Porozumienie Centrum”, she put up poster in the city, she was a cyclist and always took her bike everywhere…She had a dog which she named Lady Pank…

You wirte and record music which you call „Melodramatic Popular Songs”. On the other hand your videos (clips for Matias Aguayo, Rebolledo, La Chatte) are rather trash-punk style. 
Do you like wide spectrum?

Yes, I love to express different sensitivities in different ways depending on the medium and subject…

Last three short questions: Lady Gaga or David Bowie?

Lady Bowie

Nico with or without Velvet Underground?

Without or just with John Cale

Vava Dudu or Lanvin?

Gareth Pugh
Yula/Julia Kasprzak (1972) – singer and songwriter, is releasing her debut album „Spacer” with the poems of her grandmother Wanda Trampczynska at the beginning of next year. One of the tracks „Zamki na Lodzie” has already appeared on a compilation by Vava Dudu for the trendy gallery in Paris „12 Mail” run by Guillaume Sorge from „d-i-r-t-y”. Yula lives and works in Paris and Warsaw.

11 grudnia 2010 (sobota) odbędzie się pierwszy koncert Yuli w Polsce.

Klub 1500 m2 do wynajęcia, godz. 23 
King of Kong B-Day