dik blog

Twój nowy blog

Concept

Brak komentarzy
We are happy to invite you for the exhibitions of DIK Fagazine art director Monika Zawadzki:
 
Concept. Monika Zawadzki
 
18.09 – 30.09.2010
Wernisaż / Opening: 17.09.2010, 18.00
Spółdzielnia Goldex Poldex
ul. Józefińska 21/12, Kraków
 
Druga część projektu zostanie pokazana równolegle podczas wystawy zbiorowej.
The second part of the project will be simultaneously presented at the group exhibition.
 
22.09 – 17.10.2010
Případ návratu dětských nemocí / A Case of Reoccurrence of Child Illnesses
Miroslav Barták, Zbigniew Libera, Václav Magid, Viktor Pivovarov, Roee Rosen, Monika Zawadzki
Kurátoři / Curators: Vasil Artamonov, Pavel Sterec
Karlin Studios
Križíkova 34, Praha 8 – Karlín
futuraproject.cz
 
Separacja w przestrzeni publicznej.
1. Karmnik i przystanek.
Obecność ‚innych’ ludzi wewnątrz instalacji rozumianej jako ‚każda sytuacja’ powoduje dystans. Karmnik i przystanek to ogólnodostępne moduły w przestrzeni miasta, zaprojektowane zgodnie z zasadą odspołeczną. Swobodne, zawieszone w powietrzu. Odpoczywają, podobnie jak ciało ludzkie zanurzone w wodzie. Wytwarzane z prefabrykatów i powielanie w nieskończoność. Są to obiekty ściśle wyspecjalizowane, o czystej funkcjonalności. Jednostka żywieniowa oraz jednostka relaksująca. Umożliwiają całkowite odseparowanie od świata zewnętrznego podczas czynności jedzenia i odpoczywania – procesów przemiany materii oraz energii. Świadomość oczywistych transformacji np. substancji martwych w część substancji żywej lub energii negatywnej w energię pozytywną. Komplementarność obiektu oraz czynności.
2. Ścianki działowe.
Miasta są wyeksploatowane, przestrzeń jest duszna, zapchana. Pustka została wyeliminowana. Człowiek podświadomie czuje ‚ucisk’. To zagadnienie harmonii, podział wynikający z proporcji. Wszystko jest niezależnym elementem, ale równocześnie częścią większej całości – instalacji. Brakuje miejsc nietkniętych, bez ‚racjonalnej’ funkcji, czystych, niewykorzystanych, tak jak to jest np. wśród komórek mózgowych. Wydzielone przestrzenie mogą stanowić połączone systemy, natomiast nie powinno być przepływu do wewnątrz i na zewnątrz. Zablokowanie osmozy gwarantuje brak zakłóceń, enkapsulacja zabezpiecza przed niechcianymi modyfikacjami. Przestrzenie zaprojektowane zgodnie ze ścisłymi obliczeniami. Nieuwzględniane na planie, rejestrowane intuicyjnie. Miasto nieznacznie rozszerzy się, ale stanie się przyjazne, zrównoważone.
 
Separation in the Public Space.

1. The Feeder and the Stop.
The presence of ‚other’ people within the installation, which is understood as ‚any situation’ creates distance. The Feeder and the Stop are modules in the urban space that have been designed according to anti-social norms and are available for everyone. They are free objects hanging in the air. They relax like human bodies in water. They are made of prefabricates and reproduced indefinitely. These objects are strictly specified and have a very precise functionality. The feeding unit and the relaxing unit. They make it possible to separate from the outside world while eating and relaxing – the processes of metabolism and energy. The awareness of some evident changes like the transformation of inanimate substance into partly living substance while eating or negative energy into positive energy. The totality of the object and the action.

2. Partition Walls.
Cities are exploited, the space is stifling and oppressive. Emptiness has been eliminated. A man subconsciously feels ‚the pressure’. That’s the question of harmony, this separation is a matter of proportion. Everything is independent being part of the bigger structure-installation at the same time. There’s a lack of untouched places that have no ‚rational’ function and which are clean, unused, – like some brain cells. The separated spaces could form connected systems, though there should be no in and out flow. Blocking the osmosis could guarantee the absence of disturbance, an encapsulation protects against unwanted modifications. All the spaces are being designed according to very strict calculations. Not taken into consideration on the scheme, they are being registered intuitively. The city would widen up a bit but it would become harmonic, attractive and balanced.
the world premiere of a video project „AAFAGC” by Estonian artists Jaanus Samma & Alo Paistik
for a detailed description of events and more information on POMADA please visit:
16.07.2010
„Rysia vs. Rafalala – stars fight-off”, live talk show with Ryszard Rysia Czubak & Rafalala. Ryszard Rysia Czubak is one of the icons of Warsaw, if not Poland as a whole. Queen of concert halls, banquets & private viewings was confronted with a young element, sex-appeal & energy on legs, sassy & unpredictable Rafalala. Hosted by Karol Radziszewski & Stefan Ingvarsson
place: Mała Scena (Small Stage) of Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1
15.07.2010
„Kisielandia” – Karol Radziszewski presents highlights from archives of Ryszard Kisiel, the creator of Polish legendary underground gay zin „Filo”
„Czytania o bzykaniach/Readings on screwing” loud reading of extracts from „Lata walk ulicznych/Years of street fights” by Michał Zygmunt (premiere 08.10.2010) & „Planeta Samych Chłopców/The planet of boys only” by Adam Georgiev (premiere 2010/2011) – both published by Wydawnictwo Krytyki Politycznej – as well as extracts of prose published by DIK Fagazine during last 5 years.
place: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1
15.07.2010, 7pm
place: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1
„Kisielandia” – Karol Radziszewski presents highlights from archives of Ryszard Kisiel, the creator of Polish legendary underground queer zin „FILO”
slides never revealed before + parts of recorded interviews
Presented pieces are the part of the project which will continue in the upcoming issue of DIK Fagazine.
„Kisielandia” – Karol Radziszewski prezentuje fragmenty archiwum Ryszarda Kisiela, twórcy legendarnego pedalskiego zina podziemnego „FILO”
nigdy nie upublicznione slajdy + nagrania fragmentów rozmów
Całość jest częścią projektu, którego jedna z odsłon nastąpi w nowym numerze DIK Fagazine.

11 – 16.07.2010
„Yes indeed I shaved them, as to grow them longer” – exhibition of drawings by Bartek Arobal
place: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1We are happy to inform you that DIK Fagazine is one of the initiators of POMADA.

We would like to invite you to take part in cultural events in the first half of July (5-18.07.2010), organized by us and by other organizations, institutions, and collectives in our network. Our activities will coincide with the Warsaw EuroPride 2010 events.

As a part of POMADA there will take place a celebration of DIK Fagazine’s 5th anniversary. For this occasion we prepared a number of special events:

11.07.2010, 8pm
„Yes indeed I shaved them, as to grow them longer” – exhibition of drawings by Bartek Arobal
place: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1

15.07.2010, 7pm
„Kisielandia” – Karol Radziszewski presents highlights from archives of Ryszard Kisiel, the creator of Polish legendary underground gay zin „Filo”
place: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1

15.07.2010, 8pm
„Czytania o bzykaniach/Readings on screwing” loud reading of extracts from „Lata walk ulicznych/Years of street fights” by Michał Zygmunt (premiere 08.10.2010) & „Planeta Samych Chłopców/The planet of boys only” by Adam Georgiev (premiere 2010/2011) – both published by Wydawnictwo Krytyki Politycznej – as well as extracts of prose published by DIK Fagazine during last 5 years
place: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1

16.07.2010, 9pm
„Rysia vs. Rafalala – stars fight-off”, live talk show with Ryszard Rysia Czubak & Rafalala. Ryszard Rysia Czubak is one of the icons of Warsaw, if not Poland as a whole. Queen of concert halls, banquets & private viewings will be confronted with a young element, sex-appeal & energy on legs, sassy & unpredictable Rafalala. Hosted by Karol Radziszewski & Stefan Ingvarsson
place: Mała Scena (Small Stage) of Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1

17.07.2010, start: 10pm
DIK Fagazine 5th birthday during GANC POMADA! Club party. Multiple draws prepared, among them: quizzes, prizes, gadgets, bonuses, toys as well as the world premiere of a video project „AAFAGC” by Estonian artists Jaanus Samma & Alo Paistik
place: 1500 m2 do wynajęcia

for a detailed description of events and more information on POMADA please visit:

Find DIK Fagazine and POMADA on Facebook!
Miło nam poinformować, że DIK Fagazine jest współtwórcą inicjatywy POMADA.
W pierwszej połowie lipca (5-18.07.2010) zapraszamy na specjalnie przez nas przygotowane wydarzenia kulturalne oraz na propozycje innych zaprzyjaźnionych organizacji, instytucji, kolektywów. Nasze działania odbędą się równolegle z warszawskimi obchodami EuroPride 2010.
W ramach POMADY DIK Fagazine będzie świętował swoje 5 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wyjątkowych wydarzeń:
11.07.2010, 20:00
„Owszem goliłem, ale żeby były dłuższe” – wystawa rysunków Bartka Arobala
miejsce: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1
15.07.2010, 19:00
„Kisielandia” – Karol Radziszewski prezentuje fragmenty archiwum Ryszarda Kisiela, twórcy legendarnego pedalskiego zina podziemnego „Filo”
miejsce: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1
15.07.2010, 20:00
„Czytania o bzykaniach”, czyli czytanie fragmentów powieści „Lata walk ulicznych” Michała Zygmunta (premiera 08.10.2010) i „Planeta Samych Chłopców” Adama Georgieva (premiera 2010/2011) – obie ukażą się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej – a także fragmentów prozy publikowanych przez DIK Fagazine na przestrzeni ostatnich 5 lat
miejsce: Loża Stalina, Teatr Dramatyczny, PKiN, pl. Defilad 1
16.07.2010, 21:00
„Rysia vs Rafalala – starcie gwiazd”, czyli talk show na żywo z udziałem Ryszarda Rysi Czubaka oraz Rafalali. Ryszard Rysia Czubak, jedna z ikon Warszawy, a może i całej Polski, królowa sal koncertowych, bankietów i wernisaży, zostanie skonfrontowana z młodym żywiołem, wulkanem energii i seksapilu, niepokorną i nieobliczalną Rafalalą. Prowadzenie: Karol Radziszewski i Stefan Ingvarsson
miejsce: Mała Scena Teatru Dramatycznego, PKiN, pl. Defilad 1
17.07.2010, od 22:00
Wielka celebracja 5. urodzin DIK Fagazine podczas imprezy GANC POMADA! przewidziane liczne atrakcje, konkursy, nagrody, gadżety, bonusy, zabawki oraz światowa premiera projektu wideo „AAFAGC” estońskich artstów Jaanusa Sammy i Alo Paistika
miejsce: 1500 m2 do wynajęcia
Szczegółowy opis wydarzeń oraz więcej informacji o POMADZIE na:
Znajdź DIK Fagazine i POMADĘ na Facebooku!

GAY only

1 komentarz

Domagamy się tolerancji, akceptacji, szacunku, podmiotowości bla bla bla bla
Jeden z  naszych czytelników, powszechnie szanowany mieszkaniec Warszawy orientacji nieheteroseksualnej nie został wpuszczony… na imprezę organizowaną przez GEJÓW. Zapewne w trosce o dobry wizerunek GEJOWSKIEGO PARTY nasz czytelnik, pomimo zaproszenia, został najpierw zlekceważony przez SELEKCJONERA. Po krótkiej sprzeczce także i drugi „Uber selekcjoner” powtórzył, że tego Pana nie wpuszczamy.
Okazuje się zatem, że polityka wizerunkowa polskich GEJÓW poszła już tak daleko, że mogą sobie pozwolić na ksenofobię wewnątrzśrodowiskową. Gratulujemy postępu! Zapewne heteroseksualna większość z radością powita fakt, że geje wreszcie nauczyli się prawidłowych, zdrowych postaw ludu polskiego.

Between East and West. From Novi Sad in Serbia to London in UK. DIK Fagazine in Museum of Contemporary Art Vojvodina and The Photographers’ Gallery.
We are happy to invite you to exhibitions featuring self publications and artists books as well as artistic „products in development”. DIK Fagazine and it’s publisher – Karol Radziszewski will be participating in both shows. 
The exhibition in Museum of Contemporary Art Vojvodina will present some selected issues of DIK Fagazine and pictures taken last year during Karol Radziszewski’s residency in Novi Sad. This announces the new book documenting his research focused on homosexuals in contemporary Serbia as well as on gays life in the communist past. The unique publication will be out this year!
RESIDENCY CULTURE
2-10 June 2010
Museum of Contemporary Art Vojvodina
Dunavska 37, Novi Sad, Serbia

Opening of the exhibition: Wednesday, 2nd of June, 8 pm

The exhibition „Residency Culture” consists of artists taking part in programs Opening Our Closed Shops and Schloss Solitude. Exhibition will show artists’ production developed and produced both during residency time but also production that is developed during „everyday life” time.

Artists:
Bernhard Herbordt & Melanie Mohren, DE / Min Kyoung Lee, KOR/ Darinka Pop-Mitic, SRB / Karol Radziszewski, PL / Dubravka Sekulic, SRB / Helene Sommer, NOR / Natasa Vujkov, SRB
We are also happy to announce that MARIOS DIK photo book by Karol Radziszewski will be presented at The Photographers’ Gallery:

Self Publish, Be Happy Weekend
5 – 6 June 2010
The Photographers’ Gallery
16 Ramillies Street, London

A weekend showcase of 60 exceptional contemporary DIY photo books, selected by Bruno Ceschel. A talk and signings throughtout the weekend will provide an opportunity for art book lovers to discuss, admire and buy publications originating from around the world.

From the more obscure zines assembled in student bedrooms to impeccably printed photobooks, Self Publish, Be Happy Weekend will offer inspiration and happiness for everybody.

Featuring work by: Adam Murray & Robert Parkinson, Alastair Levy, Alec Soth, Alex Mctigue, Alexander Binder, Alexandra Klein, Asa Johannesson, Asher Penn, Aubrey Mayer, Charlotte Dumas, David Schoerner, Derek Henderson, Erik Kessels, Erik Van Der Wejjde, Esther Teichmann, Gerry Badger, Grant Willing, Heather McDonough, Jan Von Holleben, Japp Scheeren, Jason Evans, Jeff Luker, Jeremie Egry and Nicolas Poillot, Joachim Schmid, Joshua Deaner, Karol Radziszewski, Katrina Umber, Lester B. Morrison, Lina Scheynius, Lucas Blalock, Marten Lange, Maxwell Anderson, Morten Andersen, Morten Spaberg, Ofer Wolberger, Patrick Waugh, Ricardo Cases, Richard Renaldi, Sam Falls, Sebastien Girard, Shane Lavalette, Sjoerd Knibbeler, Sophie Morner, Stephen Gill, Terence Hannum, Tim Barber and Victor Sira.

A selection of the books will be availble for sale in The Photographers’ Gallery Bookshop. Come and get your piece of happiness.

Self Publish, Be Happy is an organisation founded by Bruno Ceschel in 2010 with the aim to celebrate and promote self published photobooks through events (fairs, exhibitions and conferences), books and online. Self Publish, Be Happy also organises workshops aimed to help photographers to make and publish their own books. For more information visit: www.selfpublishbehappy.wordpress.com

Self Publish, Be Happy Weekend is curated by Bruno Ceschel and organised in collaboration with The Photographers’ Gallery.


  • RSS